Prejsť na obsah
Nemocnica Spišská Nová Ves

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Návštevné hodiny
  • Pondelok 14:00 - 17:00
  • Utorok 14:00 - 17:00
  • Streda 14:00 - 17:00
  • Štvrtok 14:00 - 17:00
  • Piatok 14:00 - 17:00
  • Sobota 13:00 - 16:00
  • Nedeľa 13:00 - 16:00
Kontakt
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Lôžková časť OAMIS sa nachádza na prízemí nemocnice a tvorí jeden celok s Oddelením urgentnej medicíny. Vstup pre návštevníkov je zo zadného vchodu do budovy nemocnice (podľa značenia).OAMIS - lôžková časť: +421 (0)53 4199 538, 545, 542

Primár oddelenia: +421 (0) 53 4199 539

Vedúca sestra: +421 (0) 53 4199 540

Ambulancia: +421 (0) 53 4199 430

JIS chirurgická: +421 (0) 53 4199 545

JIS interná: +421 (0) 53 4199 542

JIS neurologická: +421 (0) 53 4199 546

Tel: +421 (0) 534199 538

O oddelení

Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS) je samostatným základným a interdisplinárnym oddelením v systéme liečebno-preventívnej starostlivosti, ktoré je organizačným zoskupení bývalého oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) oddelení chirurgie, neurológie a vnútorného lekárstva.

Hlavnou náplňou činnosti oddelenia je poskytovanie diagnostickej, liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti pacientom so závažným poškodením zdravia indikovaným na ústavnú zdravotnú starostlivosť v spomínaných odboroch a poskytovanie anestéziologickej starostlivosti v spolupráci s operačnými, neoperačnými a diagnosticko-vyšetrovacími zložkami nemocnice.

OAMIS SA SKLADÁ Z TÝCHTO ÚSEKOV:

  • Lôžková časť OAMIS

S 18 lôžkami zahŕňa úsek intenzívnej medicíny zabezpečujúci diagnostiku a liečbu najťažšie chorých pacientov so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými funkciami jedného alebo viacerých orgánov a úsek intenzívnej starostlivosti, ktorý zabezpečuje intenzívnu starostlivosť pacientom nemocnice v odboroch chirurgia, neurológia a vnútorné lekárstvo. Pri prevádzke oddelenia sa dodržiava prísny hygienicko-epidemiologický režim zameraný na predchádzanie a kontrolu nemocničných nákaz.

  • Úsek anestéziológie

Zastrešuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej a neoperačnej povahy poskytnutím primeraného spôsobu anestézie alebo tlmenia bolesti. Anestéziologická starostlivosť sa začína predoperačným anestéziologickým vyšetrením, ktorého obsahom je komplexné zhodnotenie zdravotného stavu pacienta, vykonanie a doplnenie predoperačných vyšetrení vzhľadom na plánovaný  anestéziologický a operačný výkon, vysvetlenie plánovaného postupu chorému a získanie jeho informovaného súhlasu.

Vlastná príprava a podanie anestézie (celkovej, regionálnej, prípadne ich kombinácie) a starostlivosť o chorého v priebehu anestézie a v bezprostrednom pooperačnom období  sa vykonáva tak, aby anestézia a liečebný alebo diagnostický výkon boli pre chorého čo najbezpečnejšie, eliminovali sa riziká s ním spojené, zabránilo sa alebo sa minimalizoval výskyt možných komplikácií a vytvorili sa podmienky pre optimálny priebeh výkonu. Súčasťou anestézie je aj liečba bezprostrednej pooperačnej bolesti, ktorá je jednou z podmienok rýchleho zotavovania sa chorého po výkone.

Anestéziologický úsek zabezpečuje aj pôrodnú epidurálnu analgéziu (PEDA), ktorej účelom je tlmenie pôrodných bolestí počas prirodzeného pôrodu.

  • Anestéziologická ambulancia

Je zriadená na zabezpečenie predoperačných anestéziologických vyšetrení pacientov operovaných, resp. vyšetrovaných v nemocnici alebo odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc. Cieľom vyšetrenia na anestéziologickej ambulancii je minimalizovať riziko výskytu komplikácii v spojitosti s anestéziou a vytvorenie optimálnych podmienok pre priebeh výkonu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Lôžková časť oddelenia poskytuje liečebné postupy intenzívnej medicíny a ošetrovateľskú starostlivosť pre kriticky chorých pacientov so zlyhávajúcimi alebo zlyhanými funkciami jedného alebo viacerých orgánov, čo zvyčajne vyžaduje podporu alebo náhradu zlyhanej funkcie liekmi alebo sofistikovanými prístrojmi.

Do spektra poskytovaných liečebných metód patrí umelá pľúcna ventilácia sofistikovanými pľúcnymi servoventilátormi, fibrobronchoskopia, punkčná dilatačná tracheostómia, hrudná drenáž, podpora zlyhávajúceho obehu krvi s monitorovaním srdcového výdaja, hemodialýza, ktorá nahradzuje zlyhávajúce obličky, postupy enterálnej a parenterálnej výživy, perkutánna endoskopická gastrostómia, rozšírené monitorovanie životných funkcií, vrátane invazívnych monitorovacích postupov a rehabilitačné postupy prispôsobené pacientom zotavujúcich sa zo závažného ochorenia.

Prístrojová technika sa priebežne inovuje a do liečby zavádzame moderné diagnostické a liečebné metódy.
Poloha oddelenia v nemocnici

PERSONÁL

Lekári – anestéziológovia-intenzivisti, chirurgovia, internisti a neurológovia a sestry – špecialistky sa starajú o pacientov na lôžkovej časti oddelenia.

Na anestéziologickom úseku oddelenia lekári – anestéziológovia a sestry – špecialistky vykonávajú  celkové anestézie a vybrané druhy regionálnej anestézie podľa povahy operačného výkonu.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)