Prejsť na obsah
NOVINKA - Multisenzorická miestnosť
Nemocnica Trebišov

Oddelenie dlhodobo chorých

Návštevné hodiny
 • Pondelok 14:00 - 16:00
 • Utorok 14:00 - 16:00
 • Streda 14:00 - 16:00
 • Štvrtok 14:00 - 16:00
 • Piatok 14:00 - 16:00
 • Sobota 14:00 - 16:00
 • Nedeľa 14:00 - 16:00
Kontakt
Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy nemocnice (pavilón C).
Tel: +421 (0) 56/ 671 8752

O oddelení

Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobo liečebnú, rehabilitačnú a komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o chronicky chorých. Na oddelenie  dlhodobo chorých sú prijímaní pacienti s chronickými chorobami bez rozdielu veku.

Oddelenie má k dispozícii 30 lôžok. Pacienti sú umiestňovaní v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách.  Príjem pacientov je formou objednania na odporučenie obvodného lekára, alebo prekladom z iných oddelení – oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS), chirurgického oddelenia, interného oddelenia, neurologického oddelenia, pacienti po mozgových príhodách, pacienti s poruchou vedomia, z úrazovej chirurgie  po zlomeninách. Minimálna odporúčaná  doba hospitalizácie na ODCH je 10 dní.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Mimo uvedených návštevných hodín, v osobitých prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám.
Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami návštevnú miestnosť, aj rozľahlý nemocničný park s lavičkami v areáli nemocnice.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Čo potrebujete k hospitalizácii:

preukaz poistenca, odporučenie na hospitalizáciu, osobné veci (pyžamo, domácu obuv, uterák, hygienické potreby).

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Potrebujete dlhodobú ošetrovateľskú starostlivosť o svojho blízkeho? Ponúkame vám DOM OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

Liečebné možnosti/výkony

 • pokračovanie v liečbe chronických chorôb,
 • diagnostika a terapeutické postupy s využitím najnovších odborných poznatkov
 • zabezpečovanie kontroly laboratórnych vyšetrení,
 • zabezpečovanie realizácie ultrazvuku (USG), počítačovej tomografie (CT) a endoskopických vyšetrení,
 • ošetrovateľská starostlivosť
 • V rámci ošetrovateľskej starostlivosti sa zameriavame na:
 • polohovanie celého tela
 • odľahčovanie miest vystavených najväčšiemu tlaku (antidekubitárne matrace)
 • masáže oblastí vystavené najväčšiemu tlaku
 • včasnú mobilizáciu, včasné vstávanie –  na zabránenie komplikácie pri dlhodobej imobilizácii
 • dýchaciu gymnastiku (organizujeme a kontrolujeme prehĺbené dýchanie)
 • vedenie pacienta k aktívnemu cvičeniu všetkých nepostihnutých častí tela –  k zvyšovaniu sebestačnosti a čo k najväčšej sebaobsluhe
 • nácvik sebaobsluhy všetkých bežných činností
 • toaletu a hygienickú starostlivosť, ktorú vykonávame minimálne trikrát denne a podľa potreby, respektíve stavu pacienta

V spolupráci s rehabilitačným pracovníkom (fyzioterapeutom) vykonávame aktivity zamerané na prevenciu vzniku dekubitov, tromboembolických komplikácií, imobilizačného syndrómu, vzniku svalových kontraktúr, udržanie kĺbovej pohyblivosti a starostlivosti o vyprázdňovanie.

Personálne obsadenie

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

Súhlas(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.