Prejsť na obsah
Nemocnica Spišská Nová Ves

Oddelenie pediatrie

Návštevné hodiny
 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 13:00 - 16:00
 • Nedeľa 13:00 - 16:00
Kontakt
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Primár oddelenia: 053/4199 506

Vedúca sestra: 053/4199 593

Lekárska izba: 053/4199 509

JIS: 053/4199 595

Jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca: 053/4199 510

Vedúci lekár JISN: 053/4199 507Oddelenie sa nachádza na 1. a 2. poschodí budovy nemocnice (B pavilón)Tel: +421 53 4199 594

O oddelení

Poskytuje diagnostickú a terapeutickú starostlivosť pre pacientov od narodenia do dovŕšenia 19. roku života. Tvorí ho lôžková časť a ambulantná časť.

LÔŽKOVÁ ČASŤ

 • novorodenecké oddelenie
 • jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodenca
 • oddelenie dojčiat, batoliat a väčších detí s jednotkou intenzívnej starostlivosti

NOVORODENECKÉ ODDELENIE

Oddelenie má 15 lôžok. Po prvotnom ošetrení novorodenca po pôrode sú fyziologickí novorodenci bez závažnejších adaptačných porúch hospitalizovaní na novorodeneckom oddelení v systéme rooming-in. V observačnej časti oddelenia sú novorodenci bezprostredne po pôrode a novorodenci, ktorí nemôžu byť pri matkách /po operačných pôrodoch, iné problémy matky/. Zameriavame sa na prirodzenú výživu materským mliekom, disponujeme bankou materského mlieka. V našej banke materského mlieka uskladňujeme pasterizované materské mlieko od matiek počas pobytu na pôrodnici, ako aj po ich prepustení domov.

Realizujeme skríningové vyšetrenia: ultrazvukové vyšetrenie mozgu a uropoetického systému, skríning vrodenej katarakty, sluchu, skríning dedičných metabolických porúch odberom suchej kvapky krvi. Intenzitu žltačky novorodencov sledujeme neinvazívnou metódou – bilirubinometriou. U novorodencov vyžadujúcich liečbu žltačky ako novinku využívame fototerapiu prístrojom neo Blue blanket, ktorý umožňuje realizáciu fototerapie v systéme rooming-in a tým ponechanie novorodenca pri matke. Dodržiavame a propagujeme zásady BFHI – nemocnice priateľskej k deťom.

JEDNOTKA INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI O NOVORODENCA

má 13 lôžok s nadregionálnou úrovňou. Hospitalizujeme novorodencov z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica. Jedná sa o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou od 1500-2500g a ostatných patologických novorodencov, ktorí vyžadujú intenzívny monitoring životných funkcií a liečbu. U novorodencov so syndrómom dychovej tiesne využívame ventilačnú podporu CPAP, v prípade potreby umelú pľúcnu ventiláciu do prevozu na vyššie pracovisko. V liečbe žltačky novorodencov využívame aj prístroj neoBlue blanket. Pre matky ako doprevádzajúce osoby máme k dispozícii 3 izby, z nich jedna je nadštandardne vybavená, so zvýhodnenou platbou pre klientov ZP Dôvera. Ak to stav matky a novorodenca umožňuje, uplatňujeme rooming-in systém.

ODDELENIE DOJČIAT, BATOLIAT A VÄČŠÍCH DETÍ

disponuje 33 lôžkami, na ktorých sú hospitalizovaní pediatrickí pacienti s rôznymi ochoreniami detského veku s možnosťou doprovodu rodiča alebo inej osoby priamo na izbe. Súčasťou oddelenia sú 3 nadštandardne zariadené izby pre jedno dieťa s doprovodom, z nich jedna je so zvýhodneným poplatkom pre klientov ZP Dôvera. Jedna izba s vlastným sociálnym zariadením slúži ako izolačná izba. Súčasťou oddelenia je jedáleň, ktorá zároveň slúži ako spoločenská miestnosť s TV, základná a materská škola s kvalifikovanými učiteľmi, herňa. K príprave mliečnej stravy a príkrmov pre deti do jedného roku slúži mliečna kuchynka.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú 4 lôžka s príslušným vybavením. Sú tu kontinuálne monitorované a liečené deti s ohrozenými životnými funkciami. V rámci medziodborovej spolupráce s chirurgickým oddelením hospitalizujeme deti do 3 -6 rokov s popáleninami, úrazmi hlavy.

Oddelenie je súčasne pediatrickým kompetenčným centrom.

AMBULANTNÁ ČASŤ

 • Príjmová a konziliárna ambulancia
 • ÚPS

V tejto časti oddelenia sú ošetrované deti odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, pri akútnych stavoch aj priamo. Zároveň sa tu prijímajú deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu a realizujú predoperačné vyšetrenia, konziliárne vyšetrenia, rôzne diagnostické a terapeutické zákroky /napr. odbery krvi a starostlivosť o centrálne venózne katétre u ambulantných pacientov, výmenu tracheostomických kanýl, v spolupráci s rádiodiagnostickým oddelením mikčnú cystoureterografiu, u detí s respiračnými infektami podávame inhalačnú liečbu…/

V pracovné dni od 15:30 do 7:00, cez víkendy a sviatky 24 hodín je v priestoroch ambulancie ústavná pohotovostná služba so službukonajúcim lekárom- pediatrom.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Možnosť ubytovania sprevádzajúcej osoby: Áno (cena za deň)
Pre doprovod dieťaťa staršieho ako tri roky je povinná platba zo zákona 3,32 eur. Doprovod dieťaťa má možnosť celodenného stravovania (poplatok za celodennú stravu je 5,30 eur).

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)