Prejsť na obsah

Oddelenie vnútorného lekárstva

Hlavnou úlohou interného/vnútorného lekárstva je poskytovanie diagnostickej, liečebnej a preventívnej starostlivosti dospelej populácie pri interných ochoreniach v ambulantnej sfére s nadväznosťou na lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Okrem štandardných izieb sú pacientom k dispozícii aj nadštandardné izby.

Benefity

 • Profesionálny tím špecialistov

 • Zrekonštruované priestory

 • Individuálny liečebný plán

 • Medziodborová spolupráca

 • VIP izby

Služby

 • Liečebné možnosti/výkony

  Na oddelení liečime všetky ochorenia vnútorných orgánov, prevahu však majú ochorenia kardiovaskulárneho aparátu.

  Viac
 • Zdravotná technika

  Oddelenie je vybavené príslušnou zdravotnou technikou.

  Viac
 • Medziodborová spolupráca

  Máme výbornú spoluprácu so všetkými nadstavbovými a ostatnými medicínskymi odbormi.

  Viac
 • Pokyny pre pacientov

  Pokyny pre pacientov hospitalizovaných na oddelení vnútorného lekárstva.

  Viac

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Ľudmila Lineková

  Primárka interného oddelenia, Internista – atestácia v odbore vnútorné lekárstvo
  V roku 2010 ukončila vzdelanie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po absolvovaní štúdia pracovala ako sekundárny lekár a školský asistent na Klinike hematológie a onkohematológie v Košiciach.

  Viac
 • Mgr. Monika Marečáková

  Vedúca sestra
  Na oddelení vnútorného lekárstva v Spišskej Novej Vsi pracuje od roku 1985. Od roku 2003 ako vedúca sestra. Štúdium ukončila na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave v roku 2010.

  Viac
 • MUDr. Juraj Fecík

  Lekár špecialista
  Štúdium ukončil na LF UPJŠ Košice v roku 2001 a nastúpil na interné oddelenie kde dnes pracuje ako zástupca primára, špecializácia: Kardiológia.

  Viac
 • MUDr. Štefan Drobný

  Vedúci lekár
  Od roku 2015 pracuje ako vedúci lekár na odd. dlhodobo chorých. Štúdium ukončil na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2010, následne pracoval ako sekundárny lekár na internom odd. a ODCH.

  Viac
 • MUDr. Marián Richnavský

  Sekundárny lekár
  Štúdium ukončil na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2011. Od roku 2012 pracuje na oddelení vnútorného lekárstva ako sekundárny lekár so špecializáciou v odbore vnútorného lekárstva.

  Viac
 • MUDr. Lenka Žondová

  Sekundárny lekár
  Od roku 2012 pracuje na oddelení vnútorného lekárstva v Spišskej Novej Vsi ako sekundárny lekár, zaradená v odbore vnútorného lekárstva. Štúdium ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine v tom istom roku.

  Viac
 • MUDr. Nikola Hanudeľová

  Sekundárny lekár
  Štúdium ukončila v roku 2019 na UPJŠ v Košiciach. Od júla 2019 pôsobí na oddelení vnútorného lekárstva ako sekundárny lekár. Zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore vnútorné lekárstvo.

  Viac

Poďakovania

 • Pri operácii slepého čreva mi zistili Crohnovu chorobu, tak ma hospitalizovali na internom oddelení. Nemám sa na čo sťažovať, je tu chutná strava, vybavenie na izbe mi postačuje, aj keď nemám nadštandard. Wi-fi naplno využívam, bol by som tu bez toho stratený.

  Peter Pollák, 27 rokov, Olcnava, okr. Spišská Nová Ves

 • Som onkologický pacient a po chemoterapii som bola veľmi oslabená, nevládala som nič jesť, nič som v sebe neudržala. Šla som na pohotovosť a prijali ma okamžite na interné. Dali ma tu dokopy, je mi už oveľa lepšie. Je tu čisto, milé sestry, som spokojná. Teším sa, že mám aj lepšie výsledky.

  Janka Jančurová, 57 rokov, Hnilčík, okr. Spišská Nová Ves

 • Mám problémy so srdcom a ťažšie sa mi dýchalo, tak som tu hospitalizovaný na internom oddelení v Spišskej Novej Vsi. Veľmi mi tu pomohli, nič zlé nemôžem povedať, stále sa pýtajú, či mi niečo nechýba, som naozaj spokojný so starostlivosťou.

  Alojz Panák, 59 rokov, Spišská Nová Ves

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.,

Janského 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Oddelenie sa nachádza na prízemí so vstupom z vestibulu nemocnice (A pavilón).

Telefonický kontakt

Oddelenie: +421 (0) 534199 584
Vedúca sestra: 053/4199 579
Príjmová ambulancia: 053/4199 589

Návštevné hodiny

Pondelok – piatok: 14:00 – 17:00
Sobota, nedeľa: 13:00 – 16:00

Galéria

O oddelení

Oddelenie sa zaoberá liečením vnútorných chorôb u pacientov starších ako 19 rokov, u ktorých ambulantná liečba nebola úspešná, alebo priebeh ochorenia je buď akútny a život ohrozujúci alebo si vyžaduje parenterálne podávanie liekov, pravidelné monitorovanie základných životných funkcií, prípadne oxygénoterapiu.

Pacienti sú na oddelenie privezení RLP alebo RZP alebo odoslaní z LSPP, prípadne odoslaní príslušnými odbornými či všeobecnými lekármi. O ich prijatí na oddelenie alebo o umiestnení na JIS oddelenia  je definitívne rozhodnuté na príjmovej ambulancii oddelenia, v čase ÚPS službukonajúcim lekárom. Táto ambulancia v súčasnosti plní v ÚPS aj funkciu centrálneho príjmu – interná časť, čo sa v krátkej budúcnosti zmení.

Oddelenie vnútorného lekárstva sa nachádza na prízemí nemocnice v pavilóne A. Oddelenie má svoju štandardnú lôžkovú časť, ktorá má spolu 47 lôžok, ktoré sú umiestnené na jedno, dvoj a trojposteľových izbách. Niektoré z nich majú svoje vlastné sociálne zariadenia. Okrem toho oddelenie má dve jednoposteľové a jednu dvojposteľovú nadštandardnú izbu / vlastné sociálne zariadenie so sprchou, televízor, internet, chladnička, vstavaná skriňa na šatstvo, dve kreslá / za príplatok jednoposteľová 10 EU a dvojposteľová 5 EU za osobu. K oddeleniu patrí JIS, ktorá ma t. č. 6 plne monitorovaných lôžok.

Liečebné možnosti/výkony

Na oddelení liečime všetky ochorenia vnútorných orgánov, prevahu však majú ochorenia kardiovaskulárneho aparátu, včítane akútneho koronárneho syndrómu (infarkt myokardu), vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, pľúcne embólie a podobne.

Ďalšie ochorenia, ktoré liečime, sú ochorenia tráviaceho traktu, cukrovka, ochorenia priedušiek a pľúc, ochorenia obličiek a močových ciest, ochorenia krvného systému, ochorenia endokrinologického a reumatického charakteru a v neposlednom rade onkologické ochorenia. Menej často všetky ostatné ochorenia prislúchajúce pod odbor vnútorného lekárstva.

Na oddelení aj JIS sa podávajú pacientom všetky potrebné lieky, včítane pulznej vysoko dávkovanej kortikoterapie  a imunoterapie.

Zdravotná technika

Oddelenie je vybavené príslušnou zdravotnou technikou, ako kompletný monitorovací systém vitálnych funkcií na JIS, bifázický defibrilátor k vykonávaniu EKV,  transtorakálny a transvenózny kardiostimulačný aparát, možnosť zavádzať centrálny venózny katéter, monitorvanie EKG podľa Holtera, infúzne pumpy, injektomaty, EKG prístroje, odsávačky, možnosť oxygenoterapie na JIS aj celom štandardnom oddelení.

Medziodborová spolupráca

Máme výbornú spoluprácu so všetkými nadstavbovými a ostatnými medicínskymi odbormi. Najviac je využívaná spolupráca s VÚSCH – Košice, Psychiatrickým oddelením v Levoči, NÚTRCHaHCH vo Vyšných Hágoch, Klinikou hematológie a onkohematológie v Košiciach, Pľúcnou klinikou v Košiciach, Kožnou klinikou v Košiciach, Infekčnou klinikou v Košiciach a s mnoho ďalšími zdravotníckymi zariadeniami.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

 • vyšetrenie pacienta na príjmovej ambulancií,
 • preverenie výsledkov lekárom,
 • zapísanie pacienta do príjmovej a diétnej knihy,
 • vypísanie ošetrovateľského záznamu (úvodná časť, do dekurzu zaznamená TK,PF, výšku, hmotnosť a TT),
 • potvrdenie o úschove cenných vecí, stručné informácie,
 • podpísanie tlačiva – Informovaný súhlas pacienta,
 • teplotná tabuľka,
 • uloženie pacienta na lôžko,
 • poučenie o dennom režime.

Oddelenie má vypracovaný plán cirkulácie lekárov na jednotlivých skupinách izieb, preto sestra na oddelení po prijatí pacienta na izbu informuje lekára na oddelení o prijatí pacienta na oddelenie.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)