Prejsť na obsah
Zdravie zamestnancov na prvom mieste

Pracovná zdravotná služba

Zabezpečujeme komplexný systém pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov na území celej Slovenskej republiky. Zamestnávateľovi poskytujeme odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ako aj výkon zdravotného dohľadu.
Naše portfólio zahŕňa dohľad nad pracovnými podmienkami, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu prostredníctvom výkonu lekárskych preventívnych prehliadok a poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a prevenciu vzniku chorôb z povolania.

Prínos pracovnej zdravotnej služby

Vhodne zvolená stratégia zabezpečenia zdravia zamestnancov prispieva k zvýšenej produktivite práce, kvalite výrobkov, pracovnej motivácii a kvalite života jednotlivca.

 

 • prispieva k zníženiu alebo odstráneniu rizikových faktorov práce a pracovného prostredia
 • posilňuje prevenciu pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia pri práci
 • nízke náklady na odškodňovanie profesionálnych chorôb
 • nízka práceneschopnosť
 • znižuje fluktuáciu zamestnancov a nízke pracovné výkony zo zdravotných dôvodov
 • zvyšujeme produktivitu a efektívnosť práce
 • vyššie predpoklady na trvalo udržateľný ekonomický rast
 • podporuje účasť zamestnancov na aktivitách orientovaných na zdravie a osobný rozvoj zamestnancov
 • prezentácia podniku – dobrý manažment (zdravé pracoviská)
 • dobrý pocit pri práci vo firme
 • zvýšenie morálnej motivácie práce vo firme
 • prevencia poškodenia zdravia z práce
 • dlhodobejšie udržanie si práceschopnosti
 • zvyšovanie rovnosti v zdraví
 • dlhší vek dožitia bez invalidizácie
 • vyšší počet dôchodcov v dobrom zdraví
 • eventy – Dni zdravia
 • projekt Zdravá firma
 • tematické prednášky, školenia v súvislosti s ochranou zdravia zamestnancov
 • kompenzačné cvičenia priamo na pracovisku klienta zamerané na znižovanie rizika vyplývajúceho z nadmernej fyzickej záťaže.
 • školenia 1. pomoci
 • vykonávanie očkovania

Firemná zóna portálu ProCare je komplexná on-line aplikácia slúžiaca na evidenciu a riadenie lekárskych prehliadok, vrátane evidencie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby pre našich zazmluvnených klientov. Samozrejmosťou je zabezpečenie ochrany dát a prístupu k aplikácii (šifrovanie cez https protokol).
Aké výhody vám aplikácia poskytne?

Služby

Portfólio služieb určených firemným klientom môžeme rozdeliť do niekoľkých oblastí

 • Hygiena práce

  Tímy odborníkov z oblasti preventívneho pracovného lekárstva vykonávajú dohľad nad prácou a pracovným prostredím. Disponujeme laboratóriom s akreditovanými skúškami na meranie faktorov pracovného prostredia.

  Viac
 • Medicínska oblasť

  Zabezpečujeme a manažujeme výkon lekárskych preventívnych prehliadok (LPP) vo vzťahu k práci v rámci širokej siete zdravotníckych zariadení siete ProCare a Svetu Zdravia, resp. v zariadeniach našich zmluvných partnerov na území SR.

  Viac
 • Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia

  Disponujeme laboratóriom vykonávajúcim akreditované skúšky podľa normy ISO/IEC 17025 na meranie faktorov pracovného prostredia ako sú hluk, vibrácie, osvetlenie a ďalšie.

  Viac
 • Dni zdravia

  Primárnym cieľom je pripraviť pre vašich zamestnancov podujatie, ktoré im pomôže zvýšiť zdravotnú kondíciu, prehĺbi ich vzťah k firme a motivuje k vyšším pracovným výkonom.

  Viac
 • Epidemický plán

  Plán protiepidemických opatrení, ktorý definuje presné postupy a zodpovednosti v období pred a počas epidéme, sa stáva jedným z najdôležitejších dokumentov a stratégií pre každú firmu bez ohľadu na veľkosť alebo sféru pôsobenia.

  Viac

Kontaktný formulár

Spracovanie osobných údajov(Required)

Partneri

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)