Prejsť na obsah

Medicínska oblasť

Predstavuje manažment a výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (LPP), ktoré zabezpečujeme v rámci zdravotníckych zariadení siete ProCare a Svet zdravia a v ambulanciách našich zmluvných partnerov.

Lekárske preventívne prehliadky

Pracovnú zdravotnú službu pokrývame vo všetkých krajských a okresných mestách Slovenska u viac ako 600 zmluvných partnerov. V prípade potreby tak dokážeme zabezpečiť výkon lekárskych preventívnych prehliadok na mieste podľa vašich požiadaviek.

 

V tíme pracovnej zdravotnej služby máme pokryté najväčšie množstvo ambulancií pracovného lekárstva. Ambulancie sa nadchádzajú aj priamo v závodoch.

Firemná zóna portálu Procare

S cieľom zefektívniť manažment LPP a zabezpečiť klientom prístup k dokumentácii pracovnej zdravotnej služby môžu naši klienti využiť online firemnú zónu – nástroj vyvinutý špeciálne pre potreby PZS ProCare.

Firemná zóna portálu ProCare je komplexná online aplikácia slúžiaca na evidenciu a riadenie lekárskych prehliadok, vrátane evidencie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby pre našich zmluvných klientov. Samozrejmosťou je zabezpečenie ochrany dát a prístupu k aplikácii (šifrovanie cez https protokol).

Aké výhody aplikácia poskytuje?

Aplikácia poskytuje klientovi prostredníctvom štandardného pripojenia na internet:

 • prehľad faktorov práce a pracovného prostredia vyskytujúcich sa v spoločnosti klienta,
 • informácie o zamestnancoch, ktorí sa podrobujú posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu (osobné dáta zamestnanca, faktory práce a pracovného prostredia, ktorým je zamestnanec vystavený s uvedením kategórií prác osobitne u jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia, vyšpecifikované práce súvisiace s pracovným zaradením /práca podľa osobitných predpisov/),
 • informácie o platnosti zdravotnej spôsobilosti zamestnanca,
 • možnosť udržiavania zoznamu zamestnancov zo strany klienta vždy aktuálnu – spravovanie (vkladanie, editovanie, mazanie) udajov o zamestnancoch v systéme,
 • možnosť generovania a následnej tlače „Posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu“,
 • prehľad naplánovaných a absolvovaných lekárskych preventívnych prehliadok zamestnancov
 • možnosť generovať požiadavku na lekársku prehliadku vo vzťahu k práci,
 • možnosť vytvárať databázu zamestnancov, ktorým konči platnosť zdravotnej spôsobilosti, ako aj zoznamy naplánovaných a uskutočnených lekárskych preventívnych prehliadok,
 • prehľad a spravovanie dokumentácie PZS (hygienický audit, kategorizácia prác a LPP, objektivizácia – protokol, vyhodnotenie a pod.). Spravovanie dokumentácie je možné pre obe zmluvné strany a sú uložené a archivované na serveroch spoločnosti ProCare. Hlavnou výhodou je, že ich má klient kedykoľvek k dispozícii.
 • možnosť spravovania individuálnych dokumentov zamestnancov – v aplikácií je možné viesť u jednotlivých zamestnancov individuálne dokumenty, napr. naskenovaný „Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu“,
 • možnosť exportu údajov do formátu, s ktorým je možné ďalej pracovať (tabuľkový editor, import do iného systému),
 • možnosť “multiloginu”, ak obsluha portálu spravuje viacero firiem, t.j. pri prihlásení s jedným kontom, si môže obsluha vybrať, s ktorou firmou chce momentálne pracovať.

Buďme spolu v kontakte

Zadajte Váš email a odoberajte naše novinky a tipy.
Posielame max. 1x za mesiac.

(Required)